Najlepšia orientácia a sklon fotovoltických panelov

Najlepšia orientácia a sklon fotovoltických panelov

Využívanie solárnej energie sa stáva čoraz populárnejším nielen pre znižovanie nákladov na energie, ale aj v boji proti klimatickým zmenám. Solárna energia predstavuje najdostupnejšiu a najkratšiu cestu k zabezpečeniu energetickej nezávislosti. Navyše sú inštalácie fotovoltických systémov podporované štátnymi dotáciami. Ak ste sa aj vy rozhodli, že využijete solárne zariadenia, prinášame vám základné informácie o ideálnej polohe umiestnenia solárnych panelov.

Kam umiestniť fotovoltické panely

Ak chcete, aby vaše fotovoltické panely dosiahli maximálny výkon, dobre zvážte, kde budú umiestnené. Správna poloha fotovoltických panelov zvyšuje efektivitu využívania slnečného žiarenia. Ideálne umiestnenie fotovoltickej elektrárne je na najslnečnejšej južnej strane domu. Panely je však vhodné umiestniť aj na juhozápadnú či juhovýchodnú stranu. Odchýlky do 30° od južného smeru sa prejavujú len minimálnym znížením účinnosti. Solárne panely (v závislosti od typu) je možné umiestniť nie len na strechu, ale aj nad balkón, nad garáž alebo vo zvislej polohe na južnej fasáde budovy.

Ideálny sklon fotovoltických panelov

Fotovoltická elektráreň dosahuje najvyšší výkon pri orientácii panelov na južnú stranu, ideálny sklon panelov sa posudzuje podľa konkrétneho azimutu a priestorových možností vašej strechy. Uhol sklonu solárneho panela by mal byť zvolený tak, aby bola zaistená optimálna prevádzka počas celej doby používania a podľa toho či chceme solárny systém na letnú, celoročnú, alebo na zimnú prevádzku. V našich podmienkach odporúčame nastaviť sklon panelov na hodnotu 20 až 50 stupňov od horizontálnej roviny, ideálne pod sklonom 35°. Toto nastavenie je vhodné pre väčšinu oblastí na Slovensku a zabezpečí celoročnú energetickú produkciu.

Efektivita fotovoltického systému vzhľadom na orientáciu a sklon panelov

Orientácia a sklon fotovoltaických panelov

Niektoré oblasti môžu mať totiž výrazné rozdiely v intenzite slnečného žiarenia v rôznych ročných obdobiach

Uhol Slnka počas roka

Rovnodennosť

Slnečné lúče dopadajú kolmo na rovník v deň rovnodennost, čiže pod 90° uhlom.

Takže 90°-47°= 43°
Slnečné lúče dopadajú v deň rovnodennosti na Slovensku pod uhlom 43°.

Letný slnovrat

Slnečné lúče dopadajú kolmo na obratník Raka (23°30’s.š.) v deň letného slnovratu, čiže pod 90° uhlom.
Rozdiel šírok: 47°-23°30’=23°30′
Takže 90°-23°30’= 66°30′
Slnečné lúče dopadajú v deň letného slnovratu na Slovensko pod uhlom 66°30′.

Zimný slnovrat

Slnečné lúče dopadajú kolmo na obratník Kozorožca (23°30’j.š.) v deň zimného slnovratu, čiže pod 90° uhlom. Sú na rôznych pologuliach SR na S a obratník na J pologuli tak počítame súčet
Súčet sírok: 47°+23°30’=70°30′
Takže 90°- 70°30’= 19°30′
Slnečné lúče dopadajú v deň zimného slnovratu na Slovensko pod uhlom 19°30′.

Zdroj fotografií a viac info: Uhol Slnka počas roka: Ročné obdobia

Uvažujete o využití fotovoltických paneloch na svoj dom alebo iný objekt? Radi vám poradíme s výberom vhodnej veľkosti systému, typu panelov a ich umiestnenia. Zhodnotíme ideálne miesto inštalácie aj vaše energetické potreby a navrhneme vám fotovoltickú elektráreň na kľúč.  

Využite naše skúsenosti a zabezpečte si vlastnú fotovoltaickú elektráreň.

Fotovoltaická elektráreň na kľúč | EmotionBuildings

Zavolajte nám

alebo nám napíšte