Proces inštalácie fotovoltaiky

Potrebujete poradiť?

Postup realizácie fotovoltaickej elektrárne

Začíname s fotovoltaikou, čo pre vás vieme urobiť?

Výber, inštalácia, a úspešné spustenie novej fotovoltaickej elektrárne môže byť dlhší a pomerne komplikovaný proces, ktorý sa skladá z viacerých krokov. Pre niekoho je dôležitá iba dodávka komponentov, cena a inštalácia, pre iného môže byť najťažšia časť komunikácia s ostatnými partnermi procesu, či už na strane žiadosti o dotáciu, jednanie s distribučnou spoločnosťou, príprava napojenia, alebo argumentácia technických detailov počas celého procesu.

Najväčšou pridanou hodnotou práce s nami je pomoc pre našich zákazníkov naprieč celým procesom realizácie tak, že každý procesný krok je u nás riadne evidovaný, vysvetlený a odovzdaný, aby mu zákazník rozumel a vedel aký nasledovný krok ho čaká. Zároveň dávame našim klientom na výber rozsah služieb ktoré si u nás zakúpia a podľa tohto rozhodnutia im vieme garantovať, že dostanú primeranú cenu na službu ktorú od nás dostávajú. 

Našim cieľom je ponúknuť klientom nie len kvalitné solárne systémy, ktoré zákazníkom pomôžu znížiť ich náklady na energiu, ale i profesionálne poradenstvo a komplexné riešenia od návrhu až po montáž. Podľa rozsahu požadovaných služieb si viete u nás vybať ponuku na mieru. V prípade záujmu vám samozrejme radi pripravíme individuálnu ponuku fotovoltického riešenia presne podľa vašich potrieb.

Fotovoltaické elektrárne s realizáciou na kľúč

Standard

Obhliadka, platená konzultácia, základné informácie k projektu

Cenová ponuka (s garanciou cien 2 týždňe)

Zmluva o dielo

Stanovisko rezervovanej kapacity

Montáž

Spustenie systému, odovzdávajúci protokol

Revízna správa

Zmluva s distribučnou spoločnosťou/potvrdenie zmeny bilančnej skupiny

Zmluva s dodávateľom energie o virtuálnej batérii,

Výmena elektromeru

Spustenie systému do distribúcie

Premium

Obhliadka, platená konzultácia, základné informácie k projektu

Cenová ponuka (s garanciou cien 2 týždňe)

Zmluva o dielo

Stanovisko rezervovanej kapacity

Rezervácia poukážky v zelenej domácnostiam

Montáž

Spustenie systému, odovzdávajúci protokol

Revízna správa

Zmluva s distribučnou spoločnosťou/potvrdenie zmeny bilančnej skupiny

Zmluva s dodávateľom energie o virtuálnej batérii,

Výmena elektromeru

Spustenie systému do distribúcie

Na kľúč

Obhliadka, platená konzultácia, základné informácie k projektu

Záväzná cenová ponuka s garantovanou finálnou cenou

Zmluva o dielo

Stanovisko rezervovanej kapacity

Rezervácia poukážky v zelenej domácnostiam

Montáž

Spustenie systému, odovzdávajúci protokol

Revízna správa

Zmluva s distribučnou spoločnosťou/ potvrdenie zmeny bilančnej skupiny

Zmluva s dodávateľom energie o virtuálnej batérii, potvrdenie o zmeny bilančnej skupiny pre distribúciu

Výmena elektromeru

Spustenie systému do distribúcie

Stanovisko rezervovanej kapacity

Podľa príslušnosti k vašej distribučnej spoločnosti je potrebné zistiť a schváliť možnosť pripojenia novej FVE do siete. Každá z distribučných spoločností má svoj vlastný postup, viac info nájdete na nasledovných linkách. Od balíka prémium túto službu vybavujeme za klienta. 

Zelená domácnostiam

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s určeným celkovým inštalovaným výkonom, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočnená prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré budú definované osobitné podmienky. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia cieľa národného projektu Zelená domácnostiam.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Fotovoltaická elektráreň na kľúč | EmotionBuildings
300+ realizácií domácich a firemných fotovoltaických systémov
13+ rokov praxe v obore solárnych systémov

Pokrokové riešenia a spolupráce s odborníkmi a univerzitami

Fotovoltaická elektráreň na kľúč | EmotionBuildings

Zavolajte nám

alebo nám napíšte