Nabíjacie stanice pre elektromobily

Potrebujete poradiҕ?

Domáce nabíjanie elektromobilu

S¬†rast√ļcim pońćtom elektromobilov rast√ļ aj n√°roky na efekt√≠vnejŇ°ie a¬†uŇĺ√≠vateńĺsky pr√≠jemnejŇ°ie sp√īsoby nab√≠jania. Potrebn√° infraŇ°trukt√ļra v¬†podobe nab√≠jac√≠ch stan√≠c v¬†niektor√Ĺch mest√°ch eŇ°te st√°le zaost√°va, preto by ste mali myslieŇ• aj na dom√°ce nab√≠janie, pomocou tzv. wallboxov. Wallbox predstavuje najbezpeńćnejŇ°√≠ a najr√ĹchlejŇ°√≠ sp√īsob pre dom√°ce nab√≠janie elektromobilu. Tieto zariadenia je moŇĺn√© umiestniŇ• do gar√°Ňĺe, na parkovisku svojho domu, firmy i vŇ°ade na cest√°ch.

V¬†s√ļńćasnosti je moŇĺn√© nab√≠janie elektromobilu pomerne jednoducho vyrieŇ°iŇ• aj pomocou vlastnej fotovoltaiky. Wallboxy, dok√°Ňĺu sledovaŇ• prebytky z fotovoltickej elektr√°rne a vyuŇĺ√≠vaŇ• ich na nab√≠janie elektromobilu. V√§ńćŇ°ina tak√Ĺchto wallboxov potrebuje dodatońćn√Ĺ hardv√©r, avŇ°ak existuj√ļ aj tak√©, ktor√© je moŇĺn√© priamo napojiŇ• na menińć fotovoltiky.

V¬†naŇ°ej ponuke n√°jdete nab√≠jacie stanice ejoin – kvalitn√© slovensk√© nab√≠jacie stanice pre elektromobily vyr√°ban√© vo v√Ĺrobnej hale v¬†Dubnici nad V√°hom. Portf√≥lio ejoin pon√ļka nab√≠jacie stanice na dom√°ce i komerńćn√© vyuŇĺitie, pre elektrick√© aut√° aj elektrobicykle i prenosn√© nab√≠jańćky, aby v√°m nikdy a nikde nedoŇ°la Ň°Ň•ava.

Nabíjacie stanice pre elektromobily ejoin | EmotionBuildings

Nabíjacie stanice do domácnosti

Nab√≠jajte svoj elektromobil pohodlne a r√Ĺchlo vo svojom vlastnom dome

Pohodln√© a ńĺahko ovl√°dateńĺn√© dom√°ce nab√≠jacie stanice ejoin so smart funkciami pre vŇ°etky beŇĺne dostupn√© elektrick√© aut√°. Medzi najpopul√°rnejŇ°ie rieŇ°enia patria modely s¬†mont√°Ňĺou na stenu ‚Äď wallboxy a¬†prenosn√© nab√≠jacie stanice. MoŇĺnosŇ• nab√≠jania s¬†fotovoltikou a¬†integr√°cie do existuj√ļcich fotovoltick√Ĺch syst√©mov.

Domáca AC nabíjacia stanica | EmotionBuildings

Domáca AC nabíjacia stanica

Prenosná AC nabíjacia stanica | EmotionBuildings

Prenosná AC nabíjacia stanica

Nabíjacie stanice pre firmy

Nab√≠jacie stanice ide√°lne pre hotely, reŇ°taur√°cie a biznis centr√° s vlastn√Ĺm parkoviskom

Z√≠skajte konkurenńćn√ļ v√Ĺhodu, nov√Ĺch z√°kazn√≠kov alebo pon√ļknite nab√≠janie elektromobilu svojim zamestnancom a klientom. M√°te firemn√© auto? PoŇĺiadajte o prenosn√ļ nab√≠jańćku a merajte si presn√ļ spotrebu dobitia. 100% prehńĺad o nab√≠jan√≠ firemn√©ho vozidla s moŇĺnosŇ•ou nab√≠jania za v√Ĺhodn√ļ cenu pre dom√°cnosti. V pr√≠pade z√°ujmu o nab√≠jaciu stanicu n√°s nev√°hajte kontaktovaŇ•. Navrhneme pre v√°s ide√°lne rieŇ°enie s cenovou ponukou na mieru.

Základná AC nabíjacia stanica pre elektromobil

Základná AC nabíjacia stanica

Jednokonektorová AC nabíjacia stanica | EmotionBuildings

Jednokonektorová AC nabíjacia stanica

Dvojkonektorová AC nabíjacia stanica | EmotionBuildings

Dvojkonektorová AC nabíjacia stanica

R√Ĺchla DC nab√≠jacia stanica pre elektromobily | EmotionBuildings

R√Ĺchla DC nab√≠jacia stanica

Kompaktná DC nabíjacia stanica pre elektromobily | EmotionBuildings

Kompaktná DC nabíjacia stanica

Prenosná AC nabíjacia stanica pre elektromobily | EmotionBuildings

Prenosná AC nabíjacia stanica

M√°te z√°ujem o nab√≠jaciu stanicu ejoin? Alebo uvaŇĺujete o vyuŇĺit√≠ fotovoltaiky na nab√≠janie elektromobilu? Informujte sa u n√°s o moŇĺnostiach.

Fotovoltaick√° elektr√°reŇą na kńĺ√ļńć | EmotionBuildings
300+ realiz√°ci√≠ dom√°cich a firemn√Ĺch fotovoltaick√Ĺch elektr√°rni
13+ rokov praxe v obore solárnych systémov

Pokrokov√© rieŇ°enia a spolupr√°ce s odborn√≠kmi a univerzitami

Fotovoltaick√° elektr√°reŇą na kńĺ√ļńć | EmotionBuildings

Zavolajte n√°m

alebo n√°m nap√≠Ň°te