FAQ fotovoltaika

Potrebujete poradiť?

Fotovoltaická elektráreň - najčastejšie otázky

Fotovoltaická elektráreň umožňuje výrazne pomôcť znížiť si stále sa zvyšujúce náklady na energie. Uvažujete o fotovoltaickej elektrárni aj vy? Pripravili sme pre vás zopár odpovedí na vaše najčastejšie dotazy na tému fotovoltaických elektrárni.

Distributor elektrickej energie má právo stanoviť podmienkya obmedzenia za akých môže byť FVE inštalovaná. Tieto podmienky môže meniť a aktualizovať aj v čase montáže a pri záverečných administratívnych úkonoch potrebných k legalizácií FVE a výmeny elektromera.

Základný kritériom v tomto prípade je vek a druh materiálu strešnej krytiny a vyhotovenie nosnej konštrukcie strechy. Najmenej vyhovujúcim typom strešnej krytiny je eternit. Čo sa týka strešných krytín typu škridla, tak tá stráca vekom svoju odolnosť, materiál sa stáva krehkým.

Tu zohráva úlohu poloha nehnuteľnosti plochy jednotlivých častí strechy a prípadne tiene (prekážky). NIekedy zdanlivo najľahšie riešenie môže mať najnižšiu efektivitu.

Na menič typu On-grid nieje možné v budúcnosti napojiť batériové úložisko. Pri meniči hybrid je možné využiť fyzickú batériu a aj zapojenie BACK-UP.

Áno, avšak za predpokladu, že bude použitá nízkonapäťové batériové úložisko.

Vždy je treba zvážiť skutočné a budúce energetické nároky nehnuteľnosti. Úvaha o inštalovaní FVE dáva zmysel pri ročnej spotrebe elektrickej energie 3MWh a viac.

Najvhodnejšie umiestnenie meniča je v suchom prostredí v miestnosti s možnostou vetrania. Menič má závesný systéma nesmie byť po svojích stranách ničím prekrytý.

Pri jednofázovom meniči sa jeho výstup pripája na jednu konkrétnu fázu existujúcej elektro inštalácie domu. V prípade trojfázového meniča sa výstup meniča pripája na tri fázy existujúcej elektro inštalácie domu.

Virtuálna betéria je služba ktorú poskytuje dodávateľ elektricekj energie. Nie je pravidlom, že každý dodávateľ ma vo svojem portfoliu virtuálnu batériu. V prípade fyzickej batérie sa jedná o batériové úložisko ktoré je umiestené v budove, pri ktorej sa nacháza FVE.

Základným prvokm FVE sú fotovoltaické panely, ktoré slúžia práve na premenu slnečnej energie na elektrickú. Túto funkciu sú schopné vykonávať dlhodobo s odhadom 25 rokov a viac. Na životnosť systému ako takého má vplyv technický stav FV panelov, kvalita montáže a údržby fotovoltaickej elektrárne, funkčnosť meniča a ostatných elektroinštalačných prvkov.

V súčasnosti je možné získať dotáciu na fotovoltaickú elektráreň dvoma spôsobmi. Prvá možnosť je dotácia s programov “Obnov dom”. Druhý spôsob je využitie dotácie na FVE z programu “ Zelená domácnostiam”. Výhodným spôsobom môže byť aj Európsky projekt CLEAR-X – Spoločný nákup fotovoltiky.

Úpravy už existujúcih FVE si môžu vhľadom na obsiahlosť navrhovaných zmien vyžiadať vyšie nároky na byrokraciu a technickú náročnosť. Vždy si to zo strany zhotoviteľa vyžaduje sa komplexne oboznámiť s FVE na mieste inštalácie.

S vývojom a nárokmi spoločnosti sa súbežne vyvíjajú technológie, ktoré uľahčujú spotrebiteľom ich dennú činnosť a potreby. Tieto technológie majú vplyv na spotrebu elektrickej energie domácnosti. Ďalším faktorom pri rozhodovaní sa je aj pravdepodobnosť zvyšovanie cien za elektrickú energiu.

  • Zdroj obnoviteľnej energie: Jednou z najzrejmejších výhod solárnych panelov je ich schopnosť využívať nekonečný zdroj energie – slnko. Na rozdiel od fosílnych palív, ktoré sú konečné, je slnečné svetlo stálym zdrojom dostupným v hojnosti.
  • Znížené náklady na elektrinu: Tým, že vytvárajú vlastnú elektrinu, môžu majitelia domov a firmy významne šetriť na nákladoch za energiu. Navyše, v niektorých regiónoch môžu tiež získať odškodnenie za nadbytočnú energiu, ktorú exportujú späť do siete.
  • Udržateľnosť a životné prostredie: Solárne panely vyrábajú čistú, zelenú energiu, čo vedie k významnému zníženiu emisií skleníkových plynov. Toto priamo prispieva k zníženiu uhlíkovej stopy a pomáha v boji proti globálnemu otepľovaniu.
  • Nízka údržba: Po inštalácii vyžadujú solárne panely minimálnu údržbu na zaistenie ich efektívneho fungovania. Väčšina výrobcov ponúka predĺžené záruky, čo odráža dlhú životnosť panelov.
  • Počiatočné náklady: Počiatočná investícia do solárnych panelov, vrátane inštalácie a nastavenia systému, môže byť vysoká. Avšak náklady postupne klesajú v priebehu rokov, a rôzne dotácie alebo daňové úľavy môžu znížiť finančné zaťaženie.
  • Závislosť od počasia: Hoci solárne panely stále vyrábajú energiu počas zamračených alebo daždivých dní, ich účinnosť v takýchto podmienkach klesá. Regióny s dlhými obdobiami tmy alebo zníženého slnečného svetla nemusia mať taký veľký prospech.
  • Požiadavky na priestor: Na výrobu významného množstva energie potrebujú solárne panely veľa miesta. To môže byť obmedzením pre mestských obyvateľov alebo tých s obmedzeným priestorom na streche.
  • Skladovanie energie: Aby bolo možné plne využívať potenciál solárnych panelov, najmä počas neprítomnosti slnka, sú potrebné efektívne riešenia na skladovanie energie, ako sú batérie. Tieto úložiská môžu byť drahé a vyžadujú pravidelnú údržbu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme a prevedieme vás celým procesom realizácie vašej fotovoltaickej elektrárne, krok po kroku.

Fotovoltaická elektráreň na kľúč | EmotionBuildings
300+ realizácií domácich a firemných fotovoltaických systémov
13+ rokov praxe v obore solárnych systémov

Pokrokové riešenia a spolupráce s odborníkmi a univerzitami

Fotovoltaická elektráreň na kľúč | EmotionBuildings

Zavolajte nám

alebo nám napíšte