Národný projekt Zelená podnikom 2024 | embu.sk

Národný projekt „Zelená podnikom“ 2024 – dotácie pre firmy 

Mikro, malé a stredné podniky je to tu! Ak ste podnikateľ, ktorý chce prispieť k životnému prostrediu a zároveň si chce znížiť svoje náklady na elektrinu, teraz je ten správny čas! Či už ste malá rodinná firma alebo veľká spoločnosť, máte rovnakú možnosť získať finančný príspevok z nového pilotného projektu SIEA Zelená podnikom. Doteraz sa firmy len prizerali, ako si ľudia inštalujú fotovoltaické panely na strechy svojich domov pričom štát im nato prispieval dotáciou: Zelená domácnostiam. Firmy doposiaľ tento benefit nemali, avšak tomu je koniec. Prichádza projekt „Zelená podnikom“, ktorý vám pomôže zníži počiatočnú investíciu na vašu fotovoltaickú elektráreň

Dotácia na fotovoltaiku pre firmy

SIEA Zelená podnikom spúšťa nový národný projekt, ktorý je určený pre mikro, malé a stredné podniky. Projekt umožňuje získanie finančného príspevku až do výšky 70-tisíc eur na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu zariadení na využívanie OZE, s hlavným zameraním na vlastnú spotrebu. Celkový rozpočet projektu prevyšuje 66 miliónov eur, pričom 22 miliónov eur je vyčlenených pre podniky v Bratislavskom kraji a 44 miliónov eur pre ostatné regióny. Poukážky môžu pokryť 35 % oprávnených výdavkov s možnosťou bonusu 5 % za energetický audit, ktorý potvrdí, že minimálne 90 % energie zo zariadení sa spotrebuje pre vlastné účely. Podniky môžu žiadať o poukážky na viacero typov zariadení v jednej žiadosti.

Príspevok na obnoviteľné zdroje energie:

  • tepelné čerpadlá
  • fotovoltické panely
  • slnečné kolektory

Ako získať dotáciu Zelená podnikom?

V prvej fáze podnik podá žiadosť o vydanie poukážky SIEA, ktorá posúdi oprávnenosť žiadateľa, dodržiavanie limitov a ďalšie zákonom stanovené podmienky. Po splnení podmienok obdrží žiadateľ zmluvu s poukážkou a od nadobudnutia účinnosti zmluvy, má žiadateľ 6 mesiacov nato, aby zariadenie nainštaloval. Po podaní žiadosti o preplatenie poukážky a následné overenie či zariadenie spĺňa všetky podmienky, SIEA poukážku preplatí. Oprávnené obdobie, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o ich preplatenie, bude trvať do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie. 

Výhody projektu Zelená podnikom

Na rozdiel od Národného projektu Zelená domácnostiam nebudú vytvorené zoznamy zariadení ani zoznamy zhotoviteľov. EA stanoví potenciál OZE a určí veľkosť inštalácie, pričom nebude potrebné vyhotovovať žiaden veľký projekt. 

Uvažujete o fotovoltaike a využití štátnej dotácie?

Naša spoločnosť má vybudovaný jedinečný procesný systém, vďaka ktorému vás prevedieme celým procesom realizácie vašej fotovoltaickej elektrárne. Nebuďte zaťažení byrokraciou a technickými aspektmi. Postaráme sa o všetko – od dotácie, montáž až po pripojenie FVE do siete, či zmluvami s distribučnou spoločnosťou. Stačí nás kontaktovať a spoločne dosiahneme, aby váš podnik prosperoval so zeleným odleskom na streche. 

Využite naše skúsenosti a zabezpečte pre svoje podnikanie vlastnú fotovoltaickú elektráreň.

Fotovoltaická elektráreň na kľúč | EmotionBuildings

Zavolajte nám

alebo nám napíšte