Projekt Zelená domácnostiam: Nová éra obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

Projekt Zelená domácnostiam: Nová éra obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

Na Slovensku sa otvára nová kapitola v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Týmto smerom nás vedie projekt Zelená domácnostiam, ktorý sa teraz pripravuje na novú fázu svojho vývoja s radom aktualizácií a nových podmienok.

Elektronická registrácia a nový zámer

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začala 17. augusta 2023 s elektronickou registráciou zariadení, ktoré budú podporované v rámci projektu. Domácnosti budú môcť elektronicky zaregistrovať svoje zariadenia prostredníctvom webových formulárov dostupných na stránke projektu. Vďaka tomu, že registrácia je plne elektronizovaná, očakáva sa rýchly a hladký priebeh. Aby sa účastníci mohli ľahko zorientovať, SIEA pripravila praktický manuál pre registráciu zariadení. Okrem toho, keď budú splnené všetky technické a environmentálne požiadavky, domácnosti budú môcť požiadať o finančné poukážky na podporu inštalácie týchto zariadení.

Financovanie a zdroje

V novom projekte je z Programu Slovensko vyčlenených vyše 140 miliónov eur z európskych zdrojov, ktoré budú dostupné až do roku 2029. Okrem toho je k dispozícii ďalších 181 miliónov eur na poukážky pre domácnosti.

Zdôraznenie environmentálnych kritérií

Projekt Zelená domácnostiam má ambiciózny cieľ. Podľa Stanislava Jurikoviča, generálneho riaditeľa SIEA, je nový projekt s novými podmienkami a novými zoznamami zariadení a zhotoviteľov. To všetko s minimom administratívy a s možnosťou podpory pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. Dôraz je kladený na environmentálne kritériá, pričom všetky zariadenia a aktivity v novom projekte musia spĺňať normy stanovené Európskou úniou. K týmto kritériám patrí zaradenie zariadení medzi najlepšie dostupné technológie a požiadavky na ich životnosť. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR finalizovalo metodiku uplatňovania týchto kritérií.

Predchádzajúci vývoj a úspechy

V predchádzajúcom programovom období, konkrétne od roku 2015, projekt Zelená domácnostiam podporil viac ako 53,000 inštalácií obnoviteľných zdrojov energie, pričom celková suma podpory prekročila 111 miliónov eur. Domácnosti mohli vyberať z ponuky viac ako 5,000 zariadení.

Aké zariadenia sú podporované?

Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW.

  • Fotovoltické panely
  • Veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

 

Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome.

  • Slnečné kolektory
  • Kotly na biomasu
  • Tepelné čerpadlá

Záver

Slovensko je na ceste k udržateľnej budúcnosti, pričom projekt Zelená domácnostiam hrá kľúčovú úlohu. S významnou finančnou podporou, prísne stanovenými environmentálnymi kritériami a novými podmienkami je projekt pripravený podporiť Slovensko v jeho snahách o trvalo udržateľný rozvoj a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.