Certifikáty

Naše certifikáty a osvedčenia na montáž fotovoltaiky

Naša spoločnosť vlastní osvedčenia a certifikáty odbornej spôsobilosti na realizáciu a montáž fotovoltaických systémov. V prípade, že hľadáte firmu na výstavbu fotovoltaickej elektrárne, vždy dbajte na to, aby mala potrebné vedomosti a skúsenosti na správnu inštaláciu solárneho systému. 

Certifikáty a osvedčenia | EmotionBuildings
Oprávnenie vykonávať odborné prehliadky a skúšky, opravy a rekonštrukcie vyhradených elektrických zariadení E1
Certifikáty a osvedčenia | EmotionBuildings
Osvedčenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre inštalatérov fotovoltických systémov
Certifikáty a osvedčenia | EmotionBuildings
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v rozsahu: elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov