Photovoltaic Power potential - mapa fotovoltického energetického potenciálu na Slovensku

Potenciál solárnej fotovoltickej energie

Je potenciál fotovoltiky v konkrétnej krajine alebo regióne dostatočne dobrý na to, aby sa dal využiť, a ak áno, v akom rozsahu? S výpočtom vám môže pomôcť Global Solar Atlas. Platformu vyvinula a spravuje spoločnosť Solargis na základe zmluvy so Svetovou bankou. Global Solar Atlas spracúva údaje poskytované Svetovou bankou a umožňuje nám rýchly prístup k historickým, aktuálnym a prognózovaným údajom pre takmer akékoľvek miesto na Zemi.

Primárnym cieľom Global Solar Atlas je poskytnúť rýchly a jednoduchý prístup k údajom o potenciáli solárnych zdrojov a fotovoltickej energie na celom svete jediným kliknutím.

Photovoltaic Power Potential - mapa fotovoltického energetického potenciálu

Photovoltaic Power potential - mapa fotovoltického energetického potenciálu na Slovensku

Photovoltaic Power Potential (PVOUT)- Fotovoltický energetický potenciál poskytuje súhrn odhadovaného potenciálu solárnej fotovoltickej výroby energie. Predstavuje dlhodobý priemer ročnej/dennej potenciálnej výroby elektriny z 1 kW kvalitnej fotovoltickej elektrárne pripojenej do siete. Výpočet berie do úvahy slnečné žiarenie, teplotu vzduchu a terén, aby sa simulovala premena energie a straty vo FV moduloch a iných komponentoch FV elektrárne. Základná databáza solárnych zdrojov je vypočítaná z atmosférických a satelitných údajov s 10-minútovým, 15-minútovým a 30-minútovým časovým krokom a nominálnym priestorovým rozlíšením 1 km.

Global Horizontal Irradiation (GHI) - Globálne horizontálne žiarenie (GHI)

Globálne horizontálne žiarenie je najdôležitejším parametrom pre výpočet energetického výnosu a hodnotenie výkonu plochých fotovoltických systémov. Táto mapa solárnych zdrojov poskytuje súhrn odhadovanej slnečnej energie dostupnej na výrobu energie. Predstavuje dlhodobý priemer ročného/denného súčtu globálneho horizontálneho žiarenia. Základná databáza solárnych zdrojov je vypočítaná modelom Solargis z atmosférických a satelitných údajov s časovým krokom 10, 15 alebo 30 minút (v závislosti od regiónu). Vplyvy terénu sú uvažované pri nominálnom priestorovom rozlíšení 250 m.

Direct Normal Irradiation (DNI) Priame normálne ožiarenie (DNI)

Global Horizontal Irradiation (GHI) - Globálne horizontálne žiarenie (GHI)

Priame normálne ožiarenie je dôležité pre výpočet globálneho ožiarenia prijímaného šikmými fotovoltickými modulmi. Táto mapa solárnych zdrojov poskytuje súhrn odhadovanej slnečnej energie dostupnej na výrobu energie. Predstavuje dlhodobý priemer ročného/denného súčtu priameho normálneho žiarenia. Základná databáza solárnych zdrojov je vypočítaná modelom Solargis z atmosférických a satelitných údajov s časovým krokom 10, 15 alebo 30 minút (v závislosti od regiónu). Vplyvy terénu sú uvažované pri nominálnom priestorovom rozlíšení 250 m.

Zdroj fotografií a viac info: www.globalsolaratlas.info/map

Uvažujete o využití fotovoltických paneloch na svoj dom alebo iný objekt? Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám s celým procesom realizácie vašej FVE. Zistite viac o procese inštalácie fotovoltaickej elektrárne.

Využite naše skúsenosti a zabezpečte pre svoje podnikanie vlastnú fotovoltaickú elektráreň.

Fotovoltaická elektráreň na kľúč | EmotionBuildings

Zavolajte nám

alebo nám napíšte