Pripojenie fotovoltaickej elektrárne do distribučnej siete

Distribúcia elektrickej energie vytvára pre občanov značné problémy

Mnohí z vás sa pri riešení fotovoltaickej elektrárne (FVE) môžu ocitnúť v situácií, kedy narazíte na nečakanú prekážku zo strany distribúcie elektrickej energie. Po prvotnej komunikácii s distribúciou nám už bolo niekoľkokrát oznámené, že v danom regióne nie je dostatočná kapacita na pripojenie nových zariadení, čo predstavuje celkom veľkú prekážku. Dotácia na fotovoltaiku je spustená, žiaľ kapacita elektrických sietí sa plní.

Pripojenie fotovoltaickej elektrárne do distribučnej siete

Či už sa rozhodnete pre sieťový systém ( On-Grid ) alebo hybridný systém s batériou, oba systémy sú prepojené s elektrickou sieťou, ktorá ku vám prichádza od distribútora elektriny. Pre fotovoltické elektrárne je kľúčové získať súhlas distribúcie týkajúci sa pripojenia do elektrickej siete a rezervovanej kapacity.

Bohužiaľ, toto schválenie nemôžeme považovať za automatické, distribúcia často odmieta pripojenie s odôvodnením nedostatku kapacity v miestnom regióne, čo môže viesť k nepríjemným dôsledkom.

Táto situácia môže výrazne obmedziť schopnosť inštalovať fotovoltaické elektrárne (FVE), čo by mohlo následne spôsobiť potrebu hradenia nákladov na elektrickú energiu tradičným spôsobom. Tento scenár by mohol predstavovať výzvu, najmä v prípade náhleho zvýšenia cien energie, ktoré by mohlo dosiahnuť až 200% nárast. V snahe o udržanie stabilných nákladov a zabezpečenie nezávislosti od fluktuácií trhových cien je preto dôležité zhodnotiť a podporiť možnosti implementácie FVE v rámci energetickej stratégie. V prípade možnosti využívania solárnej energie z fotovoltických panelov by ste mohli zabezpečiť svoje energetické potreby nezávisle od cenových fluktuácií na trhu. Distribučné obmedzenia by neexistovali, a váš dom by sa stal samostatným zdrojom elektrickej energie. Distribúcia by mala aktívne prispievať k podpore udržateľných riešení a minimalizovať prekážky pre občanov pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie. TOTO VŠAK NIE VŽDY ROBÍ!

Rozšírenie kapacity sietí distribučných spoločností je žiaľ vyhliadka do budúcna s nejasným termínom. Náš odborný tím v oblasti fotovoltaiky, EmotionBuildings, sa postará o všetky kroky potrebné na získanie rezervovanej kapacity pre vašu fotovoltickú elektráreň. Zistite viac o procese inštalácie fotovoltaickej elektrárne.

Sme odhodlaní pripraviť vám cenovú ponuku na fotovoltaický systém na mieru a poskytnúť vám optimálnu podporu a zabezpečiť, aby tento proces bol úspešný a bezproblémový. Vaša FVE bude tak pripravená na plný chod, a to s maximálnymi výsledkami.

Ak stále váhate nad zakúpením fotovoltaického systému, nečakajte, uskutočnite jeho kúpu a inštaláciu čo v najkratšom čase, kapacita siete je čoraz obmedzenejšia.

Fotovoltaická elektráreň na kľúč | EmotionBuildings

Zavolajte nám

alebo nám napíšte