Prebytočne vyrobenú elektrinu zo slnka budete môcť zdielať alebo presunúť

Prebytočne vyrobenú elektrinu zo slnka budete môcť zdielať alebo presunúť

V súčasnosti pozorujeme zvýšený záujem o inštaláciu fotovoltaických elektrárni na strechách firemných budov a rodinných domoch, ale aj o ich pripojenie do tzv. virtuálnej batérie a možnosťou odpredávať prebytočnú energiu. Odteraz je však možné využívať svoje vlastné zdroje elektriny ešte lepšie, vďaka novému systému zdieľania elektriny medzi viacerými odberateľmi. Spoločnosť OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) dňa 2.10.2023 spustila do prevádzky dlho očakávaný  informačný systém Energetické dátové centrum, ktoré bude slúžiť ako centrálna platforma pre výmenu dát. Hlavný prínos Energetického dátového centra  spočíva v zaistení nových funkcionalít trhu pre aktívnych odberateľov a činností súvisiacich s agregáciou, zdieľaním elektriny a prevádzkovaním zariadení na uskladňovanie elektriny.

Spotrebitelia, ktorí si vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov sami, tak môžu prebytočnú elektrinu posunúť napríklad v rámci rodiny, susedov, alebo ju využiť na svojej chate či v inej nehnuteľnosti. V prípade miest a obcí môže z fotovoltaickej elektrárne na škole využiť elektrinu aj kultúrny dom alebo domov dôchodcov. Zároveň sa môžu malé mestá a obce spojiť a spoločne využívať vlastné zdroje energií.

Energetické dátové centrum (EDC)  umožňuje pôsobenie novým, aj malým, účastníkom trhu a sprístupní dáta koncovým odberateľom, jednoduchšie a s menšou administratívou. Zároveň poskytuje odberateľom možnosť vytvoriť energetické spoločenstvá alebo komunitu vyrábajúcu energiuPlná funkčnosť EDC je naplánovaná na 1.7.2024.